In English

Cellulose-polymer composites

Zohreh Ghorbani Tari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 65/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek