In English

Battery lifetime emulator of a hybrid electric vehicle

Aldo Marco Chable Gallegos ; Octavian Dorin Coriu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX040/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2014-01-29

CPL ID: 163902

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek