In English

Examination of the factors determining the degree of gloss in paint films

Eliza Farmand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: latex, paint, thickener, dispersing agent, gloss, thickeners, pigmentPublikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.