In English

Examination of the factors determining the degree of gloss in paint films

Eliza Farmand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: latex, paint, thickener, dispersing agent, gloss, thickeners, pigmentPublikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek