In English

Catalytic method utilizing an alkaline and acidic liquid catalyst for the removal of siloxane from biogas (landfill methane gas)

Imran Ali
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: siloxane, biogas, liquid alcaline, catalyst, landfillPublikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163894

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek