In English

Study of the sequential extraction of Copper and Zinc from MSWI filter fly ash

Ivan Dario Piñerez Torrijos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163890

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek