In English

An in plant study of High Temperature Corrosion during Co-combustion of Biomass and Coal

Sebastian E. Sundqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 32 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek