In English

BI M i förvaltningsskedet med avseende på konstruktion.

Julia Alsterbo ; Johanna Törnberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-46, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Building Information Modeling, Förvaltning, Konstruktion, Byggprocessen.Publikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163871

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek