In English

Västlänken Analys ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Linn Erikssson ; Maritha Grek ; Cecilia Norberg ; Olof Sjöqvist ; Alexander Spånglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-25. Den ändrades senast 2012-09-25

CPL ID: 163869

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek