In English

Grundvattenavsänkning vid tunnelbyggnad – tillämpning Förbifart Stockholm.

Emil Cederström ; Annie Gjers ; Ofelia Kullerstedt ; Maria Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-24.

CPL ID: 163865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek