In English

Gamlestadstorget - Från otrygg knutpunkt till attraktivt resecentrum.

Oskar Börjeson ; Mani Fakhar ; Karin Hill ; Johan Hultman ; Victor Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-24.

CPL ID: 163862

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek