In English

Kollektivtrafik längs Litteraturgatan. En jämförelse mellan olika kollektivtrafiksystem med avseende på kapacitet.

Jenny Gustafsson ; Matilda Lindström ; Emil Sandeman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-24. Den ändrades senast 2012-09-24

CPL ID: 163861

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek