In English

Stödverktyget för kapacitetsplanering

Tim Arnesen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163754

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek