In English

Design and development guidelines for manufacturing at Volvo Cars

Carl Magnus Carlred ; Henrik Ericsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163731

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek