In English

Flervåningshus med trästomme - en studie av dagens stomsystem i trä samt trä som stommaterial

Multistorey timber houses - Study of structural systems in timber and wood as a building material

Christopher Halldén ; Daniel Steckmest
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-20.

CPL ID: 163667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek