In English

Förstudie och utveckling av ett brokoncept, Projektering av bro tillhörande väg 40 som korsar väg 1820 mellan Brämhult och Rångedala

Pre-study and development of a bridge concept, Design of a bridge related to motorway 40 crossing road 1820 between Brämhult and Rångedala

Endrit Benéus ; Ismail Koc ; Melisa Mundzic ; Josefin Petersson ; Milad Rohanimehr ; Ashna Zangana
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-20.

CPL ID: 163666

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek