In English

Characterization of Acetylcholine esterase - gold nanoparticle conjugates

Sebastian Åkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163658

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek