In English

Ulricehamnsmotet - Utveckling av ett brokoncept över väg 40

The Ulricehamn junction - Development of a bridge concept crossing road 40

Fredrik Davidsson ; Kim Donder ; Walter Ek ; Dennis Ferri ; Andreas Lamton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-20.

CPL ID: 163657

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek