In English

Bro över Karlsnäs industriområde, Förstudie och preliminärdimensionering av brokoncept för motorvägsbo på riksväg 40, sträckningen Dållebo-Hester

Bridge over Karlsnäs industrial area, Conceptual development and preliminary bridge design of a highway bridge on national road 40, route Dållebo-Hester

Tobias Adolfsson ; Erik Asplund ; Marcus Eriksson ; Elias Fritzson ; Fariba Kiamarsi ; Fredrik Kullvén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-20.

CPL ID: 163651

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek