In English

Problematik i bygghandlingar och kommunikation - i en utförandeentreprenad

Tobias Alfljung ; Victor Gillholm ; Daniel Hammerlid ; Simon Johansson ; Isac Rosander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-20.

CPL ID: 163646

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek