In English

Multipoint optimization of a loudspeakeer impulse response

Guillaume Perrin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:137, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: impulse response, Volterra filter, inverse filtering, multichannel, equalization, digital filter, adaptive algorithm, NLMS, FxLMS, MSEPublikationen registrerades 2012-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163645

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek