In English

Acoustic simulation of power unit encapsulation for construction and mining applications

Anton Golota
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:129, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: encapsulation, enclosure, power pack, SEA, FE, VA-one, apertures, transmission lossPublikationen registrerades 2012-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163643

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek