In English

Hur kan partnering bli en samarbetsform som attraherar fler beställare i byggbranschen? – En undersökning med kunder till NCC som idag inte arbetar utbrett i samarbetsformen partnering

Sara Engström ; Rebecca Greek ; Josefine Häll ; Markus Johansson ; Nilla Lindfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-20.

CPL ID: 163642

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek