In English

Design, construction and verification of a self-balancing vehicle

Mikael Arvidsson ; Jonas Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX050/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163640

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek