In English

Vilka faktorer påverkar bostadsrättsföreningars beslutsfattande om energieffektiviserande åtgärder?

Jonas Barkander ; Niclas Fransson ; Fredrik Jönsson ; Alexander Sjögren ; Filip Stenler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-20.

CPL ID: 163639

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek