In English

A LES Study of a Modified Ahmed Body Geometry

Guglielmo Minelli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-18. Den ändrades senast 2015-03-30

CPL ID: 163544

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek