In English

Business model - cost engineering

Madelene Ahl ; Vanja Nordh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:010, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163502

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek