In English

Evaluation and optimization of orthotropic sandwich plate systems with regard to global deflection, Finite element simulation and analytical evaluation

Viktor Anderberg ; Isak Björhag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:127, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Asset deck, evalutation tool, finite element analysis, global deflection, orthotropic bridge deck, sandwich plate, stiffness optimization, transformationPublikationen registrerades 2012-09-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163474

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek