In English

The effects of dietary polyunsaturated fatty acids and the anx +/- mouse in the activity-based anorexia mouse model

Axel Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 33 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163288

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek