In English

Pre-history of Listeria monocytogenes affecting the lag phase and genetic response on cold smoked salmon

Susanne Djurle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek