In English

Adaptive Re-Design. Nordhavn music center

Farnaz Akbari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163285

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek