In English

Stadsutveckling med ekonomisk hållbarhet. Den socialt hållbara staden, en lönsam investering?

City development with economic sustainability. The socially sustainable city, profitable investment?

Mia Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163282

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek