In English

Leaning on knowledge

Hennie Jensen ; Linnea van Lokhorst
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:018, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163243

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek