In English

Tunable WWAN/LTE handset antenna and its LTE MIMO application

Linus Hallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX069/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163242

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek