In English

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner

Jimmy Gustafsson ; Björn Walhelm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:112, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Slanka stålkonstruktioner, Eurokod, tvärsnittsklass 4, effektivt tvärsnitt, lokal bucklingPublikationen registrerades 2012-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163239

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek