In English

Metodik för optisk mätning av sprickbildning i dragen betong på mesonivå

Henrik Nilsson ; Oscar Pagrotsky
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:114, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Optisk deformationsmätning, DIC, dragbelastad betong, dragprov betong, AramisPublikationen registrerades 2012-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163235

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek