In English

Public procurers as promoters of innovation

Erik André ; Bahar Shayeghharsini
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 104 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E2012:068, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163230

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek