In English

Modelling life time costs of maintenance in hard rock tunnels : Using spreadsheet as a modelling tool

SEBASTIAN ALMFELDT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:134, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163229

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek