In English

Livscykelanalys och miljövinster med komposten Big Hanna

Marcus Sohlberg ; Henrik Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163216

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek