In English

Väderskydd för elbil. Produktutveckling av ett väderskydd för elbilen Z-Bee

Adam Grundqvist ; Niklas Göthberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163215

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek