In English

Mirror replacement in trucks

Katarina Fornell Fagerström ; Alexander Gårdlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163169

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek