In English

Skador hos betongöverbyggnader för spårväg

Eric Bengtsson ; Martin Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:113, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Betong, busstrafik, Göteborg, skador, sprickor, spårväg, överbyggnad