In English

Development of Customized-to-Order Products - Background, Challenges and Managing Strategies. A Case Study of Volvo Buses

Mukul Lagu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek