In English

Bromodellering genom bromodulen i Revit Structure - Anpassning av programvara för skapande av ändskärmsbroar

Joakim Hultenius ; Linus Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-64, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: BIM, Revit familj, Revit Bridges, samverkansbro, landfäste, ändskärm, ändskärmsvingarPublikationen registrerades 2012-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163153

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek