In English

Kinetic modeling of ammonia selective catalytic reduction for cleaning emissions from vehicles

Filipa Coelho
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163152

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek