In English

VDC i produktionsfasen Implementering av virtuellt byggande för Veidekke Bygg Väst

Amanda Metz ; Malin Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-47, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: VDC, Virtual Design and Construction, virtuellt byggande, BIM, Building Information Model, bygginformationsmodell, byggproduktionPublikationen registrerades 2012-09-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek