In English

Ethyl cellulose/ hydroxy propylcellulose membranes: An odyssey in molecular weight dependence

Hanna Berthag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163099

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek