In English

Idealization of riveted joints

Idealisering av nitförband

Adrian Thuresson ; Daniel Valletin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163063

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek