In English

Virtual testing of micro-heterogeneous composites for constructing macroscale yield surfaces

Saeed Asadi ; Ali Esmaeili
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2015-05-08

CPL ID: 163061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek