In English

Use of vegetable oils as processing aid in dry spice mixtures. Effect on rancidity, separation, dusting and caking

Sofia Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163059

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek