In English

Shelf life extension of Äggost. Investigation of processing factors and the potential use of preservatives

Helena Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 45 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 163058

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek